OFERTA DE PLAZAS PARA INTERINIDAD DE FEAS EN GALICIA

Servizo Galego de Saúde


Diversas plazas de persoal licenciado sanitario na Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés

Resolución do 21 de marzo de 2018 da Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés, pola que se convoca para vinculación temporal diversas prazas de persoal licenciado sanitario na Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés.

Publicación: 13/04/2018

Prazas: 3


Diversas Prazas de Persoal Licenciado Sanitario de Xestión Integrada Pontevedra e O Salnés

Resolución do 14 de marzo de 2018 da Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés, pola que se convoca para vinculación temporal diversas prazas de persoal licenciado sanitario na Xerencia de Xestión Integrada de Pontevedra e O Salnés.

Publicación: 9/04/2018

Prazas: 14


Convocatoria selección temporal FEAS da EOXI Coruña

Resolución de 21 de novembro de 2017, da Xerencia de Xestión Integrada da Coruña, pola que se convoca para vinculación temporal a cobertura de diversas prazas da categoría de Facultativo Especialista de Área para os servizos sanitarios de atención especializada da devandita Xerencia.

Publicación: 12/12/2017

Prazas: 26


Diversas Prazas de Facultativo Especialista de Área EOXI Vigo

Resolución ST 1/2017 do 23 de outubro de 2017, do Xerente da Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo pola que se convocan para vinculación temporal diversas prazas de persoal licenciado sanitario especialista de área

Publicación: 27/11/2017

Prazas: 31


Diversas prazas de Facultativo Especialista de área.Xerencia Xestión Integrada de Ferrol

Resolución do 1 de setembro de 2017 da Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol, pola que se convoca para vinculación temporal diversas prazas de persoal licenciado sanitario (Anatomía Patolóxica-Análises Clínicas-Anestesia e Reanimación-Anxioloxía e Cirurxía Vascular-Cirurxía Xeral e AD-Farmacia Hospitalaria-Hematoloxía e Hemoterapia-Microbioloxía e Parasitoloxía-Neurofisioloxía Clínica-Obstetricia e Xinecoloxía-Oftalmoloxía-Oncoloxía Médica-Radiodiagnóstico)
Publicación: 21 de novembro de 2017. 
Prazas: 15


Convocatoria selección temporal FEAS (DOG 08/11/17)

Diversas prazas de Facultativo Especialista de Área. Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela.

Convocatoria, para vinculación temporal, de diversas prazas da categoría de Facultativo Especialista de Área para os servizos sanitarios de atención especializada da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de Compostela.

Publicación: 8 de novembro de 2017.

Prazas: 16.


Oferta de plazas FEAS en  la EOXI de Santiago